Silke venter hvalpe

2023-05-24

Silke er parret og vi venter hvalpe primo juni '23

Far til hvalpene er Gembæks "Bonus" (I'm Terra Antyda Just A Bonus)